31 Ocak 2011 Pazartesi

Chiquitita


Chiquitita, tell me what's wrong
-Küçük kız, sorununu söyle bana
You're enchained by your own sorrow
-Kendi üzüntünün esiri olmuşsun
In your eyes there is no hope for tomorrow
-Yarınlar için gözlerinde hiç umut yok
How i hate to see you like this
-Seni böyle görmekten hoşlanmıyorum
There is no way you can deny it
-Bunu inkâr edemezsin
I can see that you're oh so sad, so quiet
-Çünkü senin ne kadar üzgün ve sessiz olduğunu göre biliyorum

Chiquitita, tell me the truth
-Küçük kız, gerçeği söyle bana
I'm a shoulder you can cry on
-Ben yaslanıp ağlayabileceğin bir omuzum
Your best friend, i'm the one you must rely on
-En iyi arkadaşın ve güvenebileceğin birisiyim
You were always sure of yourself
-Her zaman kendinden emindin
Now i see you've broken a feather
-Şimdi görüyorum ki kolun kanadın kırılmış
I hope we can patch it up together
-Umarım, birlikte bunun üstesinden gelebiliriz

Chiquitita, you and i know
-Küçük kız, ikimizde biliyoruz ki
How the heartaches come and they go and the scars they're leaving
-Dertler gelip giderler ve bizde bıraktıkları yaral ar da iyileşir
You'll be dancing once again and the pain will en d
-Bir kez daha dans edeceksin ve acılar sona erecek
You will have no time for grieving
-Kederlenmek için hiç zamanın kalmayacak
Chiquitita, you and i cry
-Küçük kız, ikimizde ağlıyoruz
But the sun is still in the sky and shining above you
-Ama güneş hala gökyüzünde ve üzerinde ışıldıyor
Let me hear you sing once more like you did befor e
-Bir kez daha şarkı söyle tıpkı daha önce söylediği n gibi
Sing a new song, chiquitita
-Yeni bir şarkı söyle, küçük kız
Try once more like you did before
-Bir kez daha dene daha önce söylediğin gibi
Sing a new song, chiquitita
-Yeni bir şarkı söyle, küçük kız

So the walls came tumbling down
-Duvarlar yıkılmaya başladı
And your love's a blown out candle
-Sevgin sönük bir mum
All is gone and it seems too hard to handle
-Herşey bitti ve bunun üstesinden gelmek çok zor gi bi görünüyor
Chiquitita, tell me the truth
-Küçük kız, gerçeği söyle bana
There is no way you can deny it
-Bunu inkâr edemezsin
I see that you're oh so sad, so quiet
-Çünkü senin ne kadar üzgün ve sessiz olduğunu göre biliyorum

Chiquitita, you and i know
-Küçük kız, ikimizde biliyoruz ki
How the heartaches come and they go and the scars they're leaving
-Dertler gelip giderler ve bizde bıraktıkları yaral ar da iyileşir
You'll be dancing once again and the pain will en d
-Bir kez daha dans edeceksin ve acılar sona erecek
You will have no time for grieving
-Kederlenmek için hiç zamanın kalmayacak
Chiquitita, you and i cry
-Küçük kız, ikimizde ağlıyoruz
But the sun is still in the sky and shining above you
-Ama güneş hala gökyüzünde ve üzerinde ışıldıyor
Let me hear you sing once more like you did befor e
-Bir kez daha şarkı söyle tıpkı daha önce söylediği n gibi
Sing a new song, chiquitita
-Yeni bir şarkı söyle, küçük kız
Try once more like you did before
-Bir kez daha dene daha önce söylediğin gibi
Sing a new song, chiquitita
-Yeni bir şarkı söyle, küçük kız


*: `Chiquitita', İspanyolcada `küçük kız' anlamın a gelmektedir.

Hiç yorum yok: